26Feb/18

iPhone 8 Plus zamena stakla

Reparacija ekrana ili zamena stakla predstavlja složeni proces prilikom kojeg se fizički odvaja staklo od ekrana i touchscreen-a. U tom postupku se polomljeno staklo odvaja od jedne celine, zatim se novo staklo

Read More...
26Feb/18

iPhone 6s Reparacija stakla

Reparacija ekrana ili zamena stakla predstavlja složeni proces prilikom kojeg se fizički odvaja staklo od ekrana i touchscreen-a. U tom postupku se polomljeno staklo odvaja od jedne celine, zatim se novo staklo

Read More...
31Dec/17

iPhone 7Plus zamena stakla

Reparacija ekrana ili zamena stakla predstavlja složeni proces prilikom kojeg se fizički odvaja staklo od ekrana i touchscreen-a. U tom postupku se polomljeno staklo odvaja od jedne celine, zatim se novo staklo

Read More...