Reparacija

Reparacija ekrana ili zamena stakla predstavlja složeni proces prilikom kojeg se fizički odvaja staklo od ekrana i touchscreen-a. U tom postupku se polomljeno staklo odvaja od jedne celine, zatim se novo staklo lepi i na taj način vraća u fabričko stanje. Svi modeli se lepe mašinski OCA stikerima tako da je reparacija stakla postupak na koji treba da se odlučite ukoliko želite da kvalitet slike na vašem uređaju ostane ne promenjen. Imajte u vidu da odabirom ove vrste servisa na vašem uređaju ostaje original ekran i touch, tako da ne treba da dozvolite da vas bilo ko ubedi da na vaš uredjaj stavljate kopije ekrana.